گسترش برودت زاگرس

نکات مهم در ساخت سردخانه

فهرست مطالب

سردخانه زیر صفر را می‌توان برای نگهداری محصولاتی که نیاز به سردخانه با دمای پایین‌‌تر از صفر دارند؛ تنظیم نمود.

اما اینکه بخواهیم دمای یک سردخانۀ بالای صفر را به زیر صفر برسانیم، امری بسیار دشوار است و ریسک زیادی می‌طلبد و شاید هم ناممکن باشد؛ چراکه ممکن است به تجهیزات سردخانه و  کمپرسور، فشار زیادی وارد شود.

– کندانسور وظیفه خنک کردن نیتروژن برگشتی از اتاقک‌ها که گرمای اتاقک را گرفته اند؛ بر عهده دارند.

لذا باید در نمای شمالی سردخانه که در معرض تابش کمتر خورشید قرار دارد؛ ساخته شود.

اما کندانسور، برای خنک کردن نیتروژن نیاز به آب دارد که این آب در تماس با نیتروژن داغ، بخار شده و همین بخار به سمت اتاقک‌های سردخانه هدایت می‌شود و رطوبت مورد نیاز داخل سالن‌ها را تأمین می‌کند.

اتاقک کنترل دارای دستگاههای ترموگرافی است که وضعیت دمایی اتاقک‌ها را بطور لحظه‌‌‌ای ثبت می‌کنند تا مورد نظارت مسئولین ذیربط قرار گیرند. درضمن، کمپرسورها هم در این اتاقک قرار دارند.

از آنجاکه، برای خنک کردن هر متر مکعب از حجم هوای سردخانه به اندازۀ یک درجۀ سانتیگراد، بطور متوسط حدود Btu25000 انرژی لازم است و بعلت حساس بودن کار؛

در صورت قطع ناگهانی برق، برق اضطراری باید بلافاصله برقرار شود.

برق اضطراری معمولاً از ژنراتورها تأمین می‌شود که ژنراتور این سردخانه ۴۸۰ کیلو وات توان تولید می‌کند و در محوطۀ سردخانه و نزدیک به اتاقک کنترل قرار دارد.

هر دوره انبار داری سردخانه ۶ ماه است که پس از اتمام هر دوره و تخلیۀ محصولات، از مواد ضد عفونی کننده از قبیل اکسی کلرور مس برای مبارزه با قارچ و کپک (آفت سردخانه) استفاده می‌شود و بلافاصله بارگیری بعدی انجام می‌گیرد.

در مورد محصولات حساس از قبیل گوشت کنترل‌های سختگیرانه‌‌‌ای انجام می‌گیرد. بطوریکه سازمان‌های نظارتی، دامپزشکی و … بطور مستقیم بر این موضوع نظارت دارند.

لذا از یک ماه قبل از تاریخ منقضی شدن اینگونه محصولات، سردخانه موظف است به صاحب کالای داخل سردخانه و این سازمان‌های اعلام کند که یک ماه تا تاریخ انقضای این محصولات وقت باقی است که اگر صاحب کالا تا تاریخ انقضای محصول اقدامی نکند؛ طبق مقررات، این محصول باید معدوم شود.

× چت در واتساپ