تجهیزات سردخانه

صنعت انبار سردخانه به عنوان بخشی حیاتی از زنجیره تأمین مواد غذایی عمل می کند. اما ، مانند هر بخش دیگر ، صنعت انبار سردخانه با چالش های زیادی در بازار امروز روبرو است.

با توجه به نیاز به ساخت سردخانه ها و تونل انجماد برای نگهداری موادغذایی و سایر محصولات که به برودت هوا برای تازه ماندن در زمان طولانی نیاز دارند، لزوم ساخت سردخانه ها و توجه به تجهیزات سردخانه نیز بیشتر از قبل برای صنایع تولیدی احساس می شود. بنابراین بایستی هر واحد تولیدی در مجموعه ی خود از سردخانه ها و سالن های انجماد استفاده نمایند. در ادامه به بررسی تجهیزات سردخانه می‌پردازیم.

انواع سردخانه‌ها:

سردخانه ها براساس نوع عملکرد خود به انواع

  • سردخانه های زیر صفر(دما بین 1- تا 32- درجه سانتی‌گراد)
  • بالای صفر (دما بین 2درجه تا 10درجه سانتی‌گراد)
  • سردخانه های دو مداره دسته بندی می شوند.

سردخانه دو مداره برای سردخانه هایی مناسب است که گاهی محصولات آنها نیاز به دمای بالای صفر دارد و گاهی نیاز به دمای زیر صفر. بر همین اساس امکان تنظیم دمای محصولات وجود دارد.

اجزاء تشکیل دهنده سردخانه:

برای ساخت سردخانه مناسب و برآورد هزینه ساخت سردخانه ابتدا بایستی با اجزای تشکیل دهنده ی سردخانه آشنا شوید:

موتور سردخانه:

معمولا با برقی کار می‌کند و انرژی کمپرسور را فراهم می‌کند.

کمپرسور:

تجهیزات سردخانه - کمپرسور سردخانه

مهم ترین بخش در سردخانه است که جهت متراکم کردن گاز استفاده می شود که باعث افزایش فشار و دمای گاز می‌شود.

کندانسور (مبدل حرارتی) :

خنک کننده گاز گرم شده ناشی از فعالیت کمپرسوراست. برای خنک سازی از آب یا هوا استفاده می شود که به نام های کندانسورهای آبی یا کندانسور هوایی معرفی شده است. نحوه ی کارکرد این کندانسور ها به این صورت است که کندانسور آبی، گرما را به آب و کندانسور هوایی ، گرما را به هوا انتقال می‌دهد به همین علت کندانسور هوایی را در فضای باز نصب می‌کنند.

شیر انبساط:

شیر انبساط یکی از اجزای اصلی سیستم سردخانه است که مانند یک شیر اتوماتیک در مسیر حرکت مربرد نصب می شود و کنترل کننده میزان ورود مبرد به اواپراتور است.(با ایجاد افت فشار در تبخیر مبرد موثر است و گاز مبرد را به داخل اواپراتور وارد کرده و به این ترتیب ایجاد سرما می‌کند)

اوپراتور(دمنده):

تجهیزات سردخانه - اوپراتور

 

خنک کننده دمای درون اتاقک سردخانه است به همین علت در داخل اتاقک نصب می‌شوند.
روش کار این اوپراتورها به این صورت است که گاز سرد کندانسورها را در شبکه ی خود وارد کرده و سرما را توسط دمنده ها به اتاقک می‌دهد.

تابلو برق سردخانه:

تجهیزات سردخانه - تابلو برق سردخانه

حساس ترین بخش در کنترل تجهیزات سردخانه به شمار می رود. تابلو برق سردخانه کنترل کننده وضعیت فعالیت تمام بخش های دیگر یک سردخانه است .این تابلو شامل کنتاکتور، کلید حرارتی، فیوز ، تایمر، ترموستات ، نشانگرها و… است.

شیرآلات ارتباطی:

این شیرها وظیفه انتقال گازهای سردخانه رابه سایر بخش ها بر عهده دارد. شیرآلات نقش بسیار مهمی در ایمنی سیستم های برودتی دارد و شامل کنترل فشار مکش و دهش ، ترموستات، فشارسنج ، روغن کمپرسور و… است.