گسترش برودت زاگرس

سردخانه ۵۰۰۰تنی ظفر واقع در باقرشهر

× چت در واتساپ