گسترش برودت زاگرس

ساخت سردخانه میوه

فهرست مطالب

میوه آلو دارای رقمهای بسیار است از بین رقمهائی که در ایران برای سردخانه میوه بدست می‏آید بیش از همه رقم معروف به زردآلو میباشد که دوام نسبی آن برای مصرف تازه نیز بیشتر است . رقمهای دیگری به رنگهای سیاه – بنفش نیز بدست می‏آید که دوام نسبی آنها کمتر است بطور کلی نگهداری در سردخانه میوه رقمهای گوناگون که در زمانهای مختلف رسیده و به بازار عرضه می‏گردد زیاد مورد نظر نیست و بجز نوع معروف به زردآلو سایر ارقام نسبت به حمل و نقل بسیار حساس هستند آنچه که در این استاندارد ذکر میشود در دو مورد قابل استفاده است .

  • در مورد کارخانجاتی که کمپوت و مربا تولید میکنند برحسب ضرورت و محدودیت امکانات تولید ناگزیر از نگهداری در سردخانه میوه این محصول برای مدت کوتاه میباشند .
  • در مواردی که میوه قابل برداشت بیش از قدرت جذب بازار است که در این صورت نیز با بکار بردن این استاندارد میتوان محصول را به تدریج به بازار عرضه نمود .

گوجه در کشور ما بیشتر به شکل نارس مورد مصرف است و دوام رسیده آن نیز بسیار کم است بهر حال مدت نگاهداری آلو و گوجه هر دو کوتاه است .

  1. هدف و دامنه کاربرد : هدف از تدوین این استاندارد ارائه نحوه چیدن , بسته‏بندی , حمل و نقل و نگاهداری آلو و گوجه میباشد .
  2. شرایط چیدن و درجه‏بندی : آلو گوجه برای نگهداری باید زمانی از درخت چیده شود که دارای مواد جامد بیشتر باشد با وجودیکه چنین عملی ممکن است برداشت محصول را بیش از حد به تاخیر اندازد میوه با بالاترین محتوی مواد جامد طولانی‏ترین عمر نگاهداری را دارا میباشد . میوه چیده شده با دقت درجه‏ بندی شود و میوه‏های آفت زده , فاسد و آسیب دیده قبل از بسته ‏بندی جدا شوند
  3. بسته ‏بندی : آلو و گوجه را میتوان در کیسه‏های پلاستیکی مجاز که دارای سوراخ‏های ریز باشند بسته‏بندی کرد هر گاه در جعبه بسته‏بندی شود جعبه باید تهویه باشد .
  4. پائین آوردن درجه حرارت : آلو و گوجه که در نظر ست نگاهداری شود باید در اسرع وقت پس از چیدن سرد شود و درجه آن به صفر تا 1+ درجه سانتیگراد پائین آورده شود انجام این کار در حین حمل و نقل نیز ممکن خواهد بود .
  5. درجه حرارت نگاهداری : درجه حرارت نگاهداری آلو و گوجه منهای ½ درجه تا باضافه 1 درجه سانتیگراد است و رعایت درجه حرارت یک نواخت در تمام قسمتهای محل نگاهداری نهایت اهمیت را دارد .
  6. رطوبت نسبی : رطوبت نسبی برای آلو و گوجه 85 تا 90 درصد است در درجات صفر و 1 درجه رطوبت نسبی 95 درصد میباشد .
  7. مدت نگاهداری : مدت نگاهداری گوجه بین دو تا سه هفته است در مورد آلو مدت نگاهداری برای ارقام مشابه در اقلیم‏های گوناگون و حتی در تغییرات سال به سال آب و هوا در همان محل یکسان نخواهد بود بطوریکه رقم معروف به آلو زرد تا دو ماه نگاهداری شده لیکن مواردی نیز بوده است که این رقم در همان محل تا یک ماه هم قابل نگهداری نبوده است بهرحال رقمهای مختلف در شرایط مطلوب از 2 تا 8 هفته دوام خواهد داشت .
× چت در واتساپ