گسترش برودت زاگرس

رسوب زدایی الکترونیکی

فهرست مطالب

سختی گیری و رسوب زدایی الکترونیکی به عنوان یک روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به آب و سازگار با محیط زیست با خواص بسیار مفید دیگر برای صنایع مختلف همواره به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های پیشین مطرح است.
در رسوب زدایی الکترونیکی ، یک میدان الکترو مغناطیسی پیچیده و کمپلکس بافرکانس متغیر 1 کیلوهرتز تا 20 کیلو هرتز و سیکل تغییرات زمانی 10 تا 30 بار در ثانیه و ملهم از قانون آمپر و قانون القایی فارادی، بر روی یونهای املاح رسوب گذار (عمدتاً از نوع بی کربنات ها) اعمال شده و آنها را از حالت یونی خارج کرده و به شکل مولکولی تبدیل می کند.
ماحصل این پروسه، تبدیل کریستال یونی(عمدتاً کمپلکس کلسایت) که رسوبی سخت و چسبنده از خود بجای می گذارد،به کریستال مولکولی (عمدتاً کمپلکس آراگونایت) که نرم و غیرچسبنده است، می باشد. مولکول های حاصله به یکدیگر ملحق شده (پدیده برف دانه یا Snow Ball) و در آب به صورت شناور باقی می مانند و بدبن سان نه تنها رسوب گذاری املاح متوقف می گردد، بلکه امکان حذف این املاح معلق، توسط فیلترهای سبتاً ساده میکرونی امکان پذیر خواهد بود از سویی دیگر با آزاد شدن مولکول های آب در گیر در هیدراتاسیون املاح رسوب گذار، کاهش بیش از 10% کشش سطحی آب و افزایش حلالیت، رسوبات پیشین نیز از جداره ها آزاد شده و در آب حل خواهند شد.

× چت در واتساپ