کمپرسور های dorin

ساخت سردخانه

ساخت شرکت ایتالیا به همراه یک سال گارانتی شرکت نیک