ساخت سردخانه 3000تنی کامیاران

پروژه 3000 تنی پیاز و سیب زمینی کامیاران برند نیک