ساخت سردخانه 3000 تنی ساوجبلاغ

ساخت سردخانه

ساخت سردخانه 3000 تنی عرب آباد ساوجبلاغ در سه فاز