دسته: Uncategorized @fa
کمپرسور
اجزاء کمپرسور پیستونی تناوبی

اجزاء کمپرسور پیستونی تناوبی کارتر در کمپرسور های قائم و V شکل کارتر یک قسمت اساسی برای اتصال قسمت های […]

نوشته شده در تاریخ : 16 می 2018
رسوب زدایی الکترونیکی

سختی گیری و رسوب زدایی الکترونیکی به عنوان یک روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به […]

نوشته شده در تاریخ :
مشاوره و امکان سنجی ساخت و ایجاد سردخانه

مشاوره و امکان سنجی ساخت و ایجاد سردخانه این یک حقیقت انکار ناشدنی است که : ساخت سردخانه اساسا یک […]

نوشته شده در تاریخ :
ساخت سردخانه
مراحل ساخت سردخانه پس از تصمیم قطعی و تایید نهایی و پذیرش سرمایه گذاری

مراحل ساخت سردخانه پس از تصمیم قطعی و تایید نهایی و پذیرش سرمایه گذاری 1-پیگیری اخذجوازهای مرتبط : جواز تاسیس […]

نوشته شده در تاریخ :
ساخت سردخانه میوه

مقدمه میوه آلو داراي رقمهاي بسيار است از بين رقمهائي كه در ايران برای سردخانه میوه بدست مي‏آيد بيش از […]

نوشته شده در تاریخ :
کمپرسور
کمپرسور ضربه ای (Reciprocating Compressor)

امروزه در صنعت تبرید کمپرسور ضربه ای (Reciprocating Compressor) بیشتر از کمپرسورهای پیستونی استفاده می شود . در این نوع […]

نوشته شده در تاریخ :