ساخت سردخانه کلم و نگه‏داري كلم گل در سردخانه

نگه‏داري كلم گل در سردخانه

منظور از نگاه‏داري سبزيجات در سردخانه آن ست كه فرآورده به شكل تازه و با كيفيتي مطلوب و به مصرف كننده تحويل گردد .

در مورد سبزي‏هاي به طور كلي چون پس از چيدن از مزرعه كيفيت آنها بر حسب نحوه نگاه‏داري ترجيحأ كاهش پيدا مي‏ كند و در عين حال چيدن فرآورده‏اي كه داراي شرايط مناسب براي نگهداري و مصرف نباشد موجب ضرر خواهد شد لازم است نكات اصلي رعايت شود كه در مورد انتخاب كلم گل براي نگاه‏داري اين نكات عبارتند از از ممتاز بودن فرآورده و ميزان رسيده بودن مورد نظر .

سبزي‏ها نيز مانند ميوه‏ها پس از برداشت تا زماني كه پخته نشده يا به كلي فاسد نشده‏اند موجودات زنده هستند كه تنفس مي‏نمايند و احتياج به شرايط ويژه‏اي براي زندگي دارند و كلم گل نيز از اين قاعده مستثني نيست .

شرايطي كه در زير براي نگاه‏داري كلم گل گفته شده است دستورات كلي مي‏باشد كه در مناطق مختلف با توجه به فصل چيدن و محل پرورش با تغييراتي مورد عمل قرار مي ‏گيرد .

كلم گل پس از چيدن در هر منطقه بايد بازرسي دقيق شده و درجه‏بندي گردد تا نگهداري آن در سردخانه آسان‏تر باشد .

1 ـ هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشي براي نگهداري كلم گل مي‏باشد اين استاندارد در مورد رقم Botrytis linnaeus از خانواده 01eraceal Brassica قابل اجراء مي ‏باشد.

در اين استاندارد شرايط چيدن , انبار نمودن , كيفيت فرآورده‏اي كه نگاه‏داري مي‏شود تحويل به انبار , بسته‏بندي , درجه حرارت رطوبت نسبي و دستورات پس از نگاه‏داري و قبل از عرضه به بازار شرح داده شده است .

2 ـ شرايط چيدن و انبار نمودن

2 ـ 1 ـ چيدن :

كلم گل مورد نظر براي نگهداري بايد قبل از اين‏كه اكثر دانه‏هاي سفيد آن رسيده باشد . چيده شود . بهتر است كه چيدن در صبح انجام گيرد .

تاريخ چيدن با ميزان رسيده بودن دانه‏هاي سفيد كليم گل ارتباط دارد . دانه‏هائي كه زرد شده باشند يا به صورت پراكنده و متلاشي شده درآمده‏اند براي نگهداري مناسب نيستند .

2 ـ 2 ـ كيفيت كلم گلي كه بايد نگهداري شود :

دانه‏هاي سفيد كلم گل بايد تازه بوده و به ويژه مرده نباشند . سالم و عاري بودن از اثرات آفات اهميت زيادي دارد .

در ميان توده كلم گل نبايد گل‏هاي شكسته وجود داشته باشد . كلم گل‏هايي كه داراي هرگونه لكه و تغيير رنگ باشد قابل نگهداري نيستند . بر روي كلم گل با برگ‏هاي همراه آن نبايد قطرات آب وجود داشته باشد .

3 ـ كارهاي مختلف براي نگهداري

3 ـ 1 ـ كلم گل كه در نظر است نگهداري شود نبايد شسته شود .

3 ـ 2 ـ بايد تعداد كمي از برگ‏هاي سبز را نگاه‏داري كرد .

3 ـ 3 ـ ساقه كوتاه چيده شود .

4 ـ تحويل به انبار

كلم گل بايد در كوتاه‏ترين مدت به سردخانه انتقال يابد در حرارت 15 درجه سانتي‏گراد در كمتر از 48 ساعت دانه ‏هاي سفيد زرد مي‏شوند و ديگر قابل نگهداري نيستند .

چنانچه فاصله بين مزرعه و سردخانه زياد باشد كلم گل بايد با وسايل نقليه سردخانه‏دار حمل و نقل گردند .

5 ـ بسته‏ بندي

كلم گل را بايد در كيسه هاي پلاستيكي مشبك در جعبه يا كارتن‏هاي مشبك بسته‏ بندي گردد .

اين بسته‏بندي مانع كم شدن سريع رطوبت گردد . در عين حال بايد توجه داشت كه كلم گل با جمع شدن 8 درصد گاز كربنيك CO2 كه از تنفس آن حاصل مي‏شود قابليت فساد پيدا مي‏كند . بنابراين مشبك بودن كيسه‏ها و جعبه‏ها و سرد نمودن فوري فرآورده براي جلوگيري از اين كار ضرورت دارد .

كلم گل‏ها بايد حداكثر در يك يا دو رديف چيده شوند .

اگر در دو رديف چيده مي‏شوند رديف بالا بايد طوري چيده شود كه به رديف پايين صدمه وارد نياورد .

چنانچه كلم گل برگ محافظ نداشته باشد بايد فقط در يك رديف چيده شود گل كلم بايد طوري چيده شود كه قسمت خوراكي آن به طرف بالا باشد .

6 ـ درجه حرارت

درجه حرارت بايد نگهداري كلم گل بين صفر و 2 درجه سانتي گراد مي‏باشد . يكنواخت بودن درجه حرارت و نگهداري اهميت فوق العاده‏اي دارد . درجات زير صفر به كلم گل آسيب وارد ساخته و آن را سرمازده مي‏ نمايند .

7 ـ رطوبت نسبي

رطوبت نسبي براي نگهداري كلم گل 90 درصد مي‏باشد رطوبت كمتر باعث پژمرده شدن فرآورده شده و عمر نگهداري آن را كوتاه مي‏ نمايد .

8 ـ مدت نگهداري

با رعايت شرايط بالا كلم گل را مي‏توان 3 تا 4 هفته (برحسب نوع و شرايط نگهداري) در سردخانه نگهداري نمود .

9 ـ دستورات پس از نگهداري و قبل از عرضه به بازار

پس از نگهداري و قبل از عرضه به بازار برگ‏هاي پژمرده اطراف كلم گل بايد جدا شود و انتهاي ساقه كه زرد شده است كوتاه گردد .

از تجمع قطرات آب بر روي فرآورده با گرم نمودن تدريجي بايد جلوگيري كرد .